تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
نوشته های روز مره ام


اگه دیدی یه مدت از همه کس دور شدم و رفتم تو لاک خودم، مثلا هیچ پیامی رو سین نمیکنم یا نمیخوام کسی رو ببینم بدون که انتظاراتم از خودم براورده نشده. بدون که نیاز به کمک دارم و نمیتونم از کسی درخواست کمک کنم و ترجیح میدم تنهایی این همه بار رو به دوشم بکشم. 

اگه دیدی نیستم ، از من دلخور نشو ... بیا سراغم ... و هر جور شده با من صحبت کن و کمکم کن . 


ریزوریوس هستم:)

ریزوریوس به لاتین یعنی خندان ... اسم عضله ای در صورت هست که باعث خندیدن میشه؛عضله خندانی ... ریزوریوستون همیشه منقبض❤

اینجا سعی میکنم زندگی روزمرم رو ثبت کنم:)